PROMET FOUNDRY je výrobní společnost se slévárenskou produkcí zaměřenou na ruční, ale i automatické lití šedé a tvárné litiny převážně pro domácí trh i zahraniční export do zemí jako Slovensko, Německo, Francie či Švédsko.

web_banner_kpnz_foundry-01
web_banner_pf_pf_2021_lis-01
web_banner_midest_new-dates-01
web_banner_midest-01