choose language: English

O nás

Historie slévárenství ve Vsetíně sahá až do konce 19. století, kdy byla slévárna šedé litiny založena firmou THONET. V roce 1922 přebírá Thonetovu slévárnu Josef Sousedík, výrobce elektrických strojů.

Po roce 1945 byla slévárna organizačně začleněna do n. p. MEZ Vsetín v rámci koncernu ZSE Praha. Odlitky se vyráběly nejen pro potřebu vlastního podniku, ale i pro různé podniky v rámci republiky.

Po roce 1989 dochází k osamostatnění s. p. MEZ Vsetín, což vedlo k rozšiřování výrobního programu a získávání nových zákazníků. Za tímto účelem byla zakoupena nová technologie výroby odlitků Lost Foam, dovezená z USA, která byla jediná v České republice i v Evropě.

V rámci privatizace podal management slévárny konkurenční privatizační projekt, ve kterém byla privatizace slévárny provedena formou přímého prodeje.
Společnost Slévárna Vsetín spol. s r.o. byla založena 8. března 1994 a koupila majetek slévárny k 1. lednu 1996.

V roce 1997 byla zakoupena plně automatizovaná formovací linka od italské firmy FOUNDRY AUTOMATION na výrobu drobných a středních odlitků z šedé a tvárné litiny. Dále byl instalován průběžný tryskač Škoda, nové výrobní zařízení pro výrobu jader, plynové vytápění slévárny.

Pro další rozvoj firmy se majitelé slévárny rozhodli najít strategického partnera, který se současnými majiteli bude dále modernizovat výrobu a podílet se na řízení firmy. Tímto partnerem se stala společnost PROCENTO, spol. s r.o. Za účelem stabilizace nákupu a prodeje soustředila tuto činnost pod obchodním vedením společnosti PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. Od ledna roku 2000 je zásobování a prodej Slévárny Vsetín spol. s.r.o. realizován prostřednictvím společnosti PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o.

V únoru 2004 došlo k úplnému převzetí Slévárny Vsetín spol. s r.o. společností PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. Strategií nového vlastníka byla masivní investiční činnost směřující k modernizaci slévárny tak, aby byla schopna vyhovět náročným požadavkům svých zákazníků. V letech 2004 – 2008 dosáhly celkové investice objemu přes 100.000.000,- Kč. V září 2005 došlo ke změně názvu na PROMET FOUNDRY s.r.o., čímž se společnost i dle názvu zařadila do skupiny společností PROMET. V roce 2007 proběhla transformace společnosti PROMET FOUNDRY s.r.o. na akciovou společnost a vznikla tak společnost PROMET FOUNDRY a.s.

Podstatou dnešní podnikatelské činnosti společnosti PROMET FOUNDRY a.s. je výroba a prodej odlitků ze šedé litiny, odlitků z litiny tvárné a zajištění výroby modelových zařízení. Odlitky jsou dodávány jak do tuzemska tak i na evropský trh (Německo, Švédsko, Francie atd.).

Společnost PROMET FOUNDRY a.s. dlouhodobě využívá informační i odborné spolupráce s mateřskou skupinou PROMET GROUP a.s., což jí umožňuje dlouhodobě rozvíjet výrobní programy a poskytovat tak svým zákazníkům maximálně možný rozsah služeb.