SPOLEČNOST PROMET FOUNDRY AKTIVNĚ PŘISPÍVÁ KE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Společnost PROMET FOUNDRY a.s. zprovoznila na konci února 2016 novou automatickou pračku vzduchu. Touto novou investicí společnost vlastnící jednu z nejstarších sléváren v České Republice, přispívá ke zvýšení kvality životního prostředí v areálu společnosti i jejího okolí.

Slévárna v průběhu výrobního procesu vyrábí i jádra forem, která před použitím musí projít procesem vytvrzování. K němu dochází za použití plynu – terciárního aminu. Zbytkový plyn pak dosud odcházel do ovzduší.

„I přesto, že i původní proces nijak neohrožoval životní prostředí, neboť koncentrace plynu byla velmi nízká, přistoupili jsme k investici do pračky vzduchu. Ta zajišťuje, že koncentrace aminu ve vzduchu je menší než pět miligramů na metr kubický (mg/m³). Součástí pračky je rovněž filtr zachycující pevné částice a zamezující úniku prachu do ovzduší,“

Miroslav Snášelředitel společnosti PROMET FOUNDRY a.s.

V pračce dochází ke zkrápění plynu vodným roztokem kyseliny sírové, která amin, jež je zásadou, neutralizuje. Zbytkové látky jsou pak ukládány do nádob, jež jsou ekologicky likvidovány. Pračka také eliminuje možnost zápachu, který se mohl v minulosti při určitém proudění vzduchu také šířit do obydleného okolí. „V nízkých koncentracích je amoniak neškodný, ale mohl obyvatele obtěžovat,“ dodal ředitel.

„Slévárenský provoz už není v posledních letech zdaleka tak zatěžující životnímu prostředí, jako tomu bývalo dříve. Naše firma se postupně snaží ekologičnost výroby zvyšovat a instalace tohoto zařízení je dalším krokem k uskutečnění tohoto záměru.“

Miroslav Snášelředitel společnosti PROMET FOUNDRY a.s.

Po třech měsících od spuštění pračky dojde k měření, které by mělo předpokládané hodnoty uváděné výrobcem zařízení potvrdit.

Tento článek vyšel take ve Vetínských Novinách ke dni 12.4. 2016 v čísle 7/2016 na šesté straně.