Ekologizace slévárny PROMET FOUNDRY ve Vsetíně

Projekt ekologizace naší slévárny již započal a celý náš tým je plně angažován, aby vše proběhlo dle plánu.

Projekt je spolufinancován Evropskou únií, konkrétně Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory je komplexní modernizace provozu slévárny s cílem snížení emisí znečišťujících látek. Realizací projektu dojde ke snížení emisí ze stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Projekt bude ukončen v závěru roku 2023.

Ekologizace slévárny PROMET FOUNDRY ve Vsetíně – EU